Behandelmethodes

Onder andere door het afnemen van tests kunnen psychologen een goede diagnose stellen die de ernst van de klachten, of de wijze van hanteren van problemen, meet. Zo’n diagnose met daarbij een korte rapportage aan de verwijzer kan van belang zijn bij de afhandeling van de klacht in een organisatie of het gesprek bij de bedrijfsarts of het afhandelen van eventueel geleden schade.
Veel gebruikte behandelmethodes zijn: Cognitieve gedragstherapie, Problem Solving Therapy, Psycho- educatie en EMDR.

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn los van elkaar ontstaan.
• Bij cognitieve therapie wordt veel belang gehecht aan de invloed van denken op het gevoelsleven en het doen.
• In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in grote mate hoe men zich voelt.
Problematisch gedrag wordt geïnventariseerd en beter passend gedrag wordt in oefeningen of door middel van huiswerk geoefend in een gezamenlijke onderneming van cliënt en psycholoog. De laatste 10 jaar zijn beide therapievormen naar elkaar gegroeid en verweven geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak in een naam genoemd; cognitieve gedragstherapie. Er zijn verschillende soorten en vormen van cognitieve gedragstherapie. De meeste cliënten komen individueel maar de behandeling kan ook in groepen, met echtparen of gezinnen.

Problem Solving Therapy

Dit is een behandeling waarbij met behulp van een beperkte inzet van therapeutische middelen, via een zich snel ontwikkelende werkrelatie, de competentie van de patiënt in het omgaan met problemen en in het gebruiken van sociale steun zodanig wordt bevorderd of hersteld, dat hij of zij in staat is weer richting aan het eigen leven te geven. Doel is om meer en verbeterde controle over de klacht te verkrijgen.
De behandeling richt zich op het hier en nu. Een belangrijk kenmerk is de snelle start.

Psycho-educatie

Psycho-educatie bestaat uit herhaalde, gestructureerde voorlichting die meestal in cursusvorm plaatsvindt of binnen een ondersteuningsstructuur (kan zowel in groepsvorm als individueel).
De doelen van psycho-educatie zijn:
• Informatie geven over het ziektebeeld, diagnostiek en behandelmogelijkheden
• Komen tot een weloverwogen behandelingsovereenkomst
• Bevorderen van begrip van en inzicht in het ziektebeeld bij de patiënt en diens omgeving
• Bevorderen van acceptatie van ziekte en kwetsbaarheid bij patiënt en diens omgeving
• Bevorderen van de therapietrouw van de patiënt.
Bibliotherapie is een vorm van therapie door zelfstudie. Er wordt een gestandaardiseerde psychologische behandeling aangeboden in de vorm van een zelfhulpcursus die zelfstandig, eventueel met beperkte begeleiding, kan worden uitgevoerd. Het materiaal kan schriftelijk zijn, maar ook beschikbaar worden gesteld via andere media zoals internet, cd-rom, televisie of video.

EMDR

Een behandelmethode die de laatste tijd vaak wordt toegepast bij traumatische opvang is de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR. Dit is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Het is een effectieve therapie bedoeld voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen. Op de website van de Vereniging EMDR Nederland vindt u veel informatie over deze bijzondere behandelmethode.