Sociale Veiligheid

De laatste jaren is agressie en geweld een veel besproken onderwerp in de media. Onderzoek toont aan dat onze maatschappij verhardt en ‘verkleurt’, waardoor het aantal incidenten op dit terrein toeneemt. De tegenmaatregelen concentreren zich nog vaak op veiligheid, beveiliging, straffen en bewaking. Er is geen eenduidige definitie waarin mondiaal de geleerden zich uitspreken over wat er onder werkplekgeweld of ongewenst gedrag wordt verstaan. Doorgaans worden er een aantal categorieën onderscheiden zoals: pesten, discriminatie, intimidatie, agressie. Di Martineo geeft aan dat deze verschillende vormen in de praktijk vaak overlappend zijn. Ik ben dezelfde mening toegedaan. Ik zie de incidenten op een continuüm waarin het van kwaad tot erger kan gaan. Boosheid, discrimineren, pesten, intimideren, agressie en geweld gaan dan in elkaar over. In mijn onderzoek geef ik de voorkeur aan het gebruik van de nieuwe en meer positieve term ‘sociale veiligheid’ in plaats van de term ‘werkplekgeweld’ die voor hetzelfde fenomeen wordt gebruikt (Verschuren, 2009). Zoals de Dalai Lama het ooit mooi verwoordde:

Dalai LamaLet op je gedachten: ze worden woorden.
Let op je woorden: ze worden daden.
Let op je daden: ze worden gewoonten.
Let op je gewoonten: ze worden een houding.
Let op je houding: het wordt je bestemming.

Veel werkgevers zullen van het woord werkplekgeweld niet gemotiveerd raken. Zeker niet om het op de beleidsagenda te zetten. Sociale veiligheid daarentegen is positiever en maakt mogelijk dat je er ook positief op kunt scoren. We bieden kennis en producten aan om beleid in organisaties te ondersteunen.
Cokkie Verschuren, Coördinator Stagira.