Organisatie

Coördinatoren

  • Cokkie Verschuren
  • Karin de Vries

___________________________________________________________

Stichtingsbestuur

  • De heer P.J. C. Köhne, forensisch arts , voorzitter bestuur
  • De heer drs. T. Zwierzinius, financieel adviseur, bestuur portefeuille financiën

___________________________________________________________

Raad van Advies:

____________________________________________________________

De Stichting werkt samen met: