Bob van der Meer

bob-van-der-meeris psycholoog. Als onderwijskundig medewerker was hij gedurende 25 jaar verbonden aan twee landelijke instituten voor onderwijsinnovatie (KPC en APS). Bob is nu directeur van het door hem opgerichte E2V2 (Europees Expertisecentrum voor Veiligheid). Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met de sociale veiligheid op het werk middels het aanpakken van ongewenste omgangsvormen zoals pesten en geweld. www.expertisecentrumgeweld.nl.
Het expertisecentrumgeweld heeft beveiligde intranet-sites voor medewerkers van bedrijven en organisaties. Medewerkers kunnen hier vragen stellen over hoe pesten het beste aangepakt kan worden. De antwoorden op hún specifieke vragen leveren een bijdrage aan een verdere professionele samenwerking van medewerkers.
Op 15 juni 2001 ontving Bob voor het multimediale pakket Pesten op het werk in Berlijn de Comenius Förderpreis, de enige EU-onderwijsprijs. Het pakket bestond uit de dvd ‘Gesprek met Martin en zijn vrouw’, de bijbehorende brochure en de publicatie ‘Pesten op het werk’.

Activiteiten

 • Ondersteunen en begeleiden van Vertrouwenspersonen, P&O medewerkers en Bedrijfsmaatschappelijk Werk;
 • Leveren van inhoudelijk commentaar in de pers, diverse radio- en tv-uitzendingen met betrekking tot het onderwerp pesten;
 • Analyseren van mogelijke pestsituaties voor advocaten en leveren van input tijdens rechtszaken;
 • Uitvoeren van projecten binnen bedrijven en organisaties om pesten op het werk te doen stoppen, waaronder: Belastingdienst Amsterdam, Belastingdienst Noord-Holland, Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Groningen, Waternet in Amsterdam, NS Zwolle, vertrouwenspersonen en medewerkers van P&O en BMW van de gemeente Den Haag, de vertrouwenspersonen van drie ROC’s en de vertrouwenspersonen van de Lucht-,Land- en Zeemacht;
 • 10 november 2004 presenteerde de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek Bob’s aanpak, bestaande uit een dvd en de samengestelde brochure Pesten op het werk, aan het bedrijfsleven;
 • 1 november 2004 zond Dokument (NCRV) een documentaire uit over zijn activiteiten binnen bedrijven om pesten aan te pakken;
 • 9 juni 2002 besteedde het tv-programma Kruispunt (KRO) aandacht aan zijn werk.

Publicaties 

 • Meer, B. van der (2014). Pesten op het werk, e-book. Rosmalen: E2V2 (in voorbereiding)
 • Groen, J. & B. van der Meer (2004-2). Instructie-dvd Pesten op het werk, een aanpak. Bijlage bij de dvd Pesten op het werk. Utrecht: Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP)
 • Meer, B. van der (2004-1). Pesten tussen onderwijspersoneel. Hoe communiceer je? Handboek Personeelsbeleid in de autonome school, B342, 1-15
 • Meer, B. van der (2000-8). Interviews over pesten op het werk. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
 • Meer, B. van der (1999-4). Reactie ex-werkgever en adviezen voor het gebruik van de band. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
 • Meer, B. van der (1999-3). Videoband Pesten op het werk, gesprek met Martin en zijn vrouw. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
 • Meer, B. van der (1997-3). Pesten op het werk. Assen: Van Gorcum

Wil je meer weten kijk dan op http://www.pesten.net