Cokkie Verschuren

CokkieVerschurenstudeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is orthopedagoog, GZ/ eerstelijnspsycholoog en master in Working and Occupational health (MWO). Ze werkte vijftien jaar in de arbodienstverlening. Psychische klachten en arbeidsomstandigheden zijn haar specialisatie geworden. Onderwerpen als  kwaliteit van werk, werkstress, verzuim en re-integratie, arbomanagement, seksuele intimidatie en agressie op het werk, sociale zekerheid, preventie van uitval behoren tot haar werkgebied. Voor risico’s op het gebied van stress, inzetbaarheid van ouderen, ergonomie en veiligheid zijn de afgelopen jaren goede instrumenten ontwikkeld die metingen per organisatie mogelijk maken en handvatten bieden voor gericht beleid. Onderwerpen als pesten, intimidatie en agressie worden vaak separaat aangepakt  al dan niet begeleid door een arbodienst. Landelijk wordt wel informatie verzameld maar op bedrijfsniveau is geen inzicht. Vijf jaar geleden is Cokkie daarom gestart met de ontwikkeling van een betrouwbaar en valide instrument om deze leemte op te vullen. Ze richtte de stichting Stagira op om professionals, werkgevers en werknemers te ondersteunen op dit terrein.

Cokkie heeft verschillende publicaties op haar naam staan waaronder Handboek agressie en geweld op school, (VF/PF, 2000) Nieuwe vormen van arbodienstverlening (TNO, 2005) Curriculum voor de Richtlijn werk en psychische klachten voor psychologen  (NIP/LVE, 2005) Handboek psychologie in de eerstelijn (Harcourt, 2006) (voormalige) Website stagira.nl (2007) Test Sociale Veiligheidsindex (SVI) & handleiding (Pearson, 2009) Richtlijn overspanning en burnout, één lijn in de eerste lijn voor huisarts, bedrijfsarts en psycholoog (NVAB, 2011).
Domein: Sociale veiligheid – Redactielid: Sociale veiligheid

Bijdragen:
07-01-2015   Wrok en wraak als sociaal onveilig gedrag
22-02-2014   Test: Kwetsbaar door levensgebeurtenissen
03-02-2014   Een ‘multicultureel drama’ op de arbeidsmarkt?
20-01-2014   Mindfulness oefening: Bodyscan
13-01-2014   Test: Heb ik te maken met werkplekgeweld?
10-01-2014   Hulp bij pesten en agressie op het werk
21-11-2012   Sociale veiligheid langs de arbeidshygiënische lat
09-04-2012   Wat is sociale veiligheid?
25-01-2012   Digitaal pesten: herkennen en bestrijden
24-01-2012   Traumaopvang voor rekening werkgever?
04-01-2012   Rapport Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak
13-12-2011   In de Praktijk
09-12-2011   Agressie te lijf
08-12-2011   Ervaring met Slachtofferhulp