Joan Elkerbout

joan-elkerboutgeboren 1970. In 1996 studeerde Joan Elkerbout af als Maatschappelijk Werkster. Samen met Priscilla van Lierop deed ze in het laatste jaar van haar HBO-opleiding onderzoek naar het trauma op latere leeftijd ten gevolge van pesten. Het waren oorspronkelijk haar eigen ervaringen als slachtoffer, waardoor ze zich realiseerde dat er vele misverstanden bestaan over pesten en over de gevolgen op latere leeftijd voor de slachtoffers.

Het werd een grote motivatie om zich hierin op beroepsmatige wijze te specialiseren en zich te ontwikkelen tot deskundige. Op professionele en betrokken wijze neemt ze de slachtoffers, alsook ouders, docenten, hulpverleners en andere betrokkenen of geïnteresseerden, mee op pad naar een beter begrip en bewustzijn over pesten, de misverstanden, de gevolgen en de weg naar heelwording.

Na een periode van afwezigheid wegens ziekte (in het najaar van 2012 is bij Joan Elkerbout een chronische vorm van beenmergkanker geconstateerd) heeft Joan de voorbereidingen voor een nieuwe serie Intensives en trainingen weer kunnen oppakken, en in de zomer zal het nieuwe trainingsaanbod voor het najaar van 2015 op www.StichtingVogelvrij.nl bekend worden gemaakt.

Tevens is Joan sinds juni 2009 Nederlands eerste Interspiritueel ofwel Interreligieus Voorganger, en is zij initiatiefneemster van het eerste Nederlandse Interspiritueel Seminarie.