Priscilla van Lierop

priscilla-van-lieropgeboren 1972 en is in 1996 afgestudeerd als Maatschappelijk Werkster. In het laatste jaar van haar HBO-opleiding deed ze samen met Joan Elkerbout onderzoek naar het trauma ten gevolge van pesten. Samen met Joan schreef zij Platgetrapt (1997) en Visie op Pesten (2013).
In de daaropvolgende jaren heeft Priscilla zich toegelegd op de ontwikkeling en het verzorgen van trainingsprogramma’s bij bedrijven zoals Pesten op de Werkvloer, Persoonlijke Weerbaarheid en Omgaan met Agressie en Ongewenst Gedrag, en Omgaan met Psychische Handicaps. Onderlinge communicatie en het verplaatsen in elkaars model van de wereld ter voorkoming van pesten op het werk is een steeds terugkerend onderwerp.
Behalve trainer is Priscilla ook spreker, inspirator en schrijfster.

In juni 2015 verschijnt haar nieuwe boek ‘En ik zie jou’. De titel is geen toevalstreffer. Het zonder oordeel kijken naar haar medemens is de grondgedachte van haar leven, en vormt de basis van de wijze waarop zij ieder ander benadert ongeacht of dit een opdrachtgever is of een deelnemer aan haar training, iemand met een hulpvraag of, zoals in haar boek, haar ernstig zieke partner. Zelfreflectie is haar niet vreemd en dat is zowel terug te vinden in de manier waarop zij schrijft alsook de manier waarop zij haar trainingen geeft: nuchter en eerlijk, krachtig en humoristisch.