Renate Janssen

Renate Janssenstudeerde in 1994 als psycholoog af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met hoofdrichting klinische psychologie .

Sinds 1997, nu ruim 18 jaar, runt zij de zelfstandig gevestigde psychologie praktijk CommuCare, in Amersfoort-Hoogland. Ze is houder van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP), hetgeen op eindtermen vergelijkbaar is met een GZ-psycholoog. Daarnaast is ze ook actief als spreker, trainer en schrijver van blogs. Zie haar site: Commucare

Renate is gedreven in haar wens om ‘iemand wie schade heeft geleden, weer te helpen herstellen’. Daarom heeft ze zich intensief toegelegd op traumaverwerking. Ze is zelf ervaringsdeskundig op het gebied van pesten en weet daarom als geen ander dat de kwetsuur die slachtoffers van pesten oplopen alles te maken heeft met (verstoorde) hechting. Pesten creëert een hechtingstrauma.

Renate zet zich graag in voor volwassenen die willen loskomen van hun pestverleden. Of dit nu pesten in de jeugd betrof of pesten op volwassen leeftijd, binnen de arbeidscontext, in de woonomgeving of binnen het verenigingsleven. Alles binnen op maat gesneden individuele trajecten, face-to-face en/of online. Ze werkt momenteel ook aan speciale groepstrajecten voor volwassenen.

De sleutel binnen haar werk is aandacht en compassie. Echte aandacht voor haar cliënt. Deze leert uit de vermijding te komen, om te stoppen met weglopen voor de innerlijk pijn en te beginnen met échte aandacht voor zichzelf. Dan kan zelfacceptatie weer groeien.