Theo Klungers

Theo_klungers_hand_kleinheeft in 1996 anti-pestbureau Posicom opgericht http://www.posicom.nl/
Dit bureau is volledig gespecialiseerd op het gebied van (cyber)pesten bij kinderen en pubers op school.
Tevens biedt Posicom ondersteuning aan volwassenen die gepest worden in de arbeidssituatie.
Theo zelf is leraar, therapeut, trainer en mediator.

Posicom heeft de volgende activiteiten ontwikkeld:

  • therapie m.b.t. pesten en het verwerken van een pestverleden;
  • voorlichting over pesten en cyberpesten;
  • mediation bij conflicten over pesten en mediation bij (cyber)pesten;
  • workshops en trainingen voor professionals over (cyber)pesten;
  • begeleiding van organisaties om (cyber)pesten aan te pakken en te voorkomen.