Producten

In samenwerking met Kerckebosch heeft Stagira producten ontwikkeld voor een systematische en objectieve aanpak van sociale veiligheid in bedrijven. Deze aanpak is niet bestemd voor een specifieke sector of soort bedrijf. Juist de vergelijking en het leren van elkaars aanpak staan centraal. De bedrijven zelf kunnen hiermee een risico-analyse en de eigen management systematiek toepassen.

Testen

 1. Sociale Veiligheids-Index (SVI)
  De SVI scant sociale veiligheid in uw bedrijf of branche. Hiermee meet u de frequentie waarmee civiel- of strafrechtelijke incidenten plaats vinden. De ervaren geestelijke en lichamelijke gevolgen voor het individu en de materiële- en immateriële gevolgen voor de organisatie worden hiermee gemeten. Dit wetenschappelijk ontwikkelde instrument heeft een goede betrouwbaarheid en hoge validiteit op haar vijf onderscheiden schalen. Afname geschiedt digitaal. Statische rapportage is inclusief. Invullen kost de medewerker ongeveer 30 minuten.
 2. Sociale veiligheid – handleiding bij SVI
  Als adviseur heeft u steun aan de handleiding die bij de SVI is uitgebracht. Theorie en achtergrondinformatie bieden u het kader om gesprekken in de organisatie aan te gaan en voorlichting te geven. De organisatie om van meten naar advies te komen wordt helder toegelicht.
  ________________________________________________________

Trainen

 1. Meten van sociale veiligheid – training 1 dag
  Ter aanvulling op deze handleiding biedt Stagira u samen met Kerckebosch deze training aan. Samen met collega’s wordt u op interactieve wijze wegwijs gemaakt in het onderwerp en de aanpak ervan.
 2. Rapporteren en aanpak sociale veiligheid – training 0,5 dag
  Een verdiepingscursus gericht op rapportage in de organisatie biedt Stagira samen met Kerckebosch aan. Aan de orde komen diepte interviews als inkleuring van de statistieken, vormen van rapportage en draagvlak creëren.
 3. Beleid en voorlichting -training 1 dag
  Aan de orde komen onder meer: taakverdeling bij incidenten en afspraken rond handhaving en toezicht, protocollen, inzet vertrouwenspersonen en klachtencommissie, beleid rond gedragsnormen en conflictbeheersing, organisatie ter voorkoming van secundaire traumatisering.