Productblad SVI

Doel
De SVI meet arbeidsgerelateerde sociale veiligheid en kan gebruikt worden bij individuele werknemers, groepen werknemers, organisaties en branches. Enerzijds wordt de frequentie gemeten waarmee civiel- of strafrechtelijke incidenten van arbeidsgerelateerde onveiligheid plaatsvinden. Anderzijds worden de ervaren geestelijke en lichamelijke gevolgen voor het individu en de materiele en immateriële gevolgen voor de organisatie gemeten. De Index is geschikt voor het doen van een 0-meting / een screening of Risico & Evaluatie van gericht beleid in organisaties. Een individueel afgenomen SVI geeft een schatting van ervaringen en klachten bij de werknemer.

Doelgroep
De SVI is bedoeld voor P&O functionarissen, psychologen en Arbodiensten om bij groepen werknemers sociale onveiligheid te kunnen signaleren of inventariseren. Op individueel niveau kan de SVI ingezet worden door bedrijfsartsen, bijvoorbeeld in het kader van preventief medisch onderzoek. Daarnaast kan de SVI ingezet worden bij wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot sociale veiligheid.

Beschrijving
De SVI is opgebouwd uit de volgende vijf schalen: Organisatiekenmerken, Incidenten, Hanteren, Gevolgen en Beleid. Bij afname van de SVI bij groepen werknemers kunnen resultaten van subgroepen, zoals afdelingen, vestigingen of regio’s, worden afgezet tegen de totale ‘eigen’ onderzoeksgroep. Daarnaast kan de SVI ook individueel worden ingezet.

Norm- en onderzoeksgroepen
Voor de constructie van de SVI heeft een onderzoek plaatsgevonden onder een grote groep werknemers binnen de thuiszorg, woningbouw en parkeerbeheer.

Afname
De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Dit kan geschieden via het online platform van stagira of volgens de pen-en-papiermethode. De afnameduur bedraagt tussen de 25 en 40 minuten.

Eisen aan gebruikers
Er zijn geen restricties verbonden aan het gebruik van de test/vragenlijst.

Prijzen
Die zijn opvraagbaar via het reactieformulier onder producten op deze website.