Adviseur

Professionele kwaliteit
In een hoogontwikkelde kenniseconomie wordt van de arbo- en de bedrijfsgezondheidszorg verwacht dat de professionele kwaliteit hoog en actueel is. Het cliëntsysteem, bestaande uit werkgevers en werknemers, is zelf steeds beter in staat in te schatten wat goede kwaliteit is. Gebruik van internet heeft de toegang tot kennis enorm vergroot en vergemakkelijkt.

De hoge kosten die gemoeid zijn met beroepsziekten, bedrijfsongevallen en arbeidsongeschiktheid maken duidelijk dat deskundige advisering door arboprofessionals ook voor de overheid van belang is. Deskundigheid vraagt beschikbaarheid van goede kennis: up-to-date, makkelijk te verkrijgen, waar mogelijk evidence based, praktisch toepasbaar en passend bij de vragen van het cliëntsysteem. Het handelen op basis van meer feitelijke informatie is minder eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt.

Het adviesproces
Kan bestaan uit de volgende stappen:

  • Inventarisatie van motivatie en beleid in de organisatie;
  • Organisatie van voorlichting op inhoudelijk en strategisch niveau;
  • Doelstellingen met de organisatie formuleren;
  • Kwantitatief: Afname van de Sociale Veiligheidsindex;
  • Kwalitatief: Opzet van aanvullende interviews als kwalitatief onderzoek;
  • Keuzes met de organisatie expliciet maken;
  • Inrichten van de projectorganisatie met inbegrip van de keten (b.v. politie, GGD, gemeente);
  • Formuleren beleid in stappen.