Professional

In Nederland werken verschillende professionals die bedrijven en werknemers hulp kunnen bieden bij sociaal onveilige situaties.

Organisatie adviseurs

Psychologen in de gezondheidszorg
Zijn werkzaam als zelfstandige of vanuit diverse organisaties zoals een GGZ instelling, een arbodienst of een psychologen praktijk. Hun individuele deskundigheid, registratie en vergoeding door verzekeraars verschilt.

Artsen
Bedrijfsartsen begeleiden ook op afdelings- of organisatieniveau. Bijvoorbeeld bij de afname van een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) kan de bedrijfsarts een vragenlijst uitzetten om de gezondheidsklachten onder specifieke risicogroepen op te sporen. Stagira heeft een PAGO Sociale Veiligheid ontwikkeld dat bij meerdere organisaties naar tevredenheid is uitgezet.

Professionals die in het kader van arbozorg adviseren
Deze professionals kunnen ingehuurd worden vanuit een arbodienst of in dienst zijn van uw bedrijf. Ze doen intern onderzoek en geven advies. Ook helpen ze bij het invoeren van gerichte maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Preventiemedewerkers