Psycholoog

Sociale veiligheid

De maatregelen voor pesten, intimidatie, agressie en geweld zijn vaak juridisch van aard en de preventie controle gericht. Bijvoorbeeld door veiligheidspoortjes, camera’s, strenger straffen checklists van maatregelen of meldingsprocedures van ongevallen. Psychologen kunnen een goede bijdrage leveren aan het menselijke gedrag dat een grote rol speelt bij sociale veiligheid. Te denken valt hierbij aan de analyse en aanpak van gedrag bij daders, opvang van slachtoffers en grenzen leren stellen.

Werkgevers kunnen een arbeids- & organisatiepsycholoog inzetten om de sfeer in teams aan te pakken, cultuur in een organisatie bespreekbaar te maken of onderzoek te laten doen naar de diverse aspecten van sociale veiligheid.

Klinisch psychologen, GZ / eerstelijns psychologen bieden opvang aan slachtoffers of leren daders om hun boosheid of frustratie op een andere manier te uiten.

Psychologen en psychiaters kunnen uitleg geven over het ontstaan van agressie bij specifieke ziektebeelden zoals dementie of psychiatrische stoornissen. Dit kan helpen om beter met deze mensen om te gaan. Ook de effecten van drugs, medicatie kan gedrag van mensen ingrijpend veranderen. Uitleg helpt bij de keuze voor passende maatregelen. Agressie kan ook aangeleerd zijn of ontstaan door verhoogde stress of frustratie. Inzicht in deze psychologische oorzaken helpt om beter met deze situaties om te gaan.

Groepsopvang

Vaak wordt gedacht dat alleen individuele opvang goede opvang impliceert. Toch is er veel voor te zeggen om groepsopvang aan te bieden. Werknemers die samen een vervelend incident hebben meegemaakt ervaren vaak dat een groepsgesprek de gaten in hun informatie over het incident kan aanvullen. Daar is behoefte aan om weer grip te kunnen krijgen op de gebeurtenis en het dagelijkse leven.

Door de hele groep bij elkaar te nemen kan bijvoorbeeld ook voorlichting gegeven worden over traumatische gebeurtenissen en de normale reacties die dit bij de meeste mensen oproept. Collega’s die elkaar goed kennen zien bovendien sneller of iemand uit de groep anders dan anders is en vervullen daarom een belangrijke signaalfunctie voor elkaar. Voor groepsopvang is het wel van belang dat degene die dit leidt de methodiek om dergelijke gesprekken te voeren goed beheerst.

Stagira beschikt over een netwerk van deskundigen die u deze groepsopvang kunnen bieden.