Slachtoffer

Zelfhulpboek

Pesten en agressie op het werk uitgegeven door Kerckebosch is een boek waarin het slachtoffer zich herkent. Het biedt steun in de herkenning, omgaan met de klachten, de inzicht binnen de organisatie, kenmerken van pesters en agressievelingen. Ook geeft dit boek inzicht op de kermis die op gang komt voor het slachtoffer: mediation, slachtofferhulp in een aantal gevallen met schade afhandeling, het bezoek aan de bedrijfsarts en salariskwesties bij verzuim. Tot slot eindigt het met een overzicht van de frequentie van pesten, intimidatie, discriminatie en agressie per branche in de afgelopen jaren.

Rol van vertrouwenspersoon

De hulp bij intimidatie bestaat in veel organisaties uit het instellen van een vertrouwenspersoon waar werknemers die last hebben van ongewenst gedrag hun verhaal kunnen doen. Deze vertrouwenspersoon kan een interne medewerker zijn met een omschreven taak, maar ook de bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog kan voor deze taak worden ingehuurd. De vertrouwenspersoon hoort de klacht van de medewerker aan en ondersteunt haar bij de traumatische ervaring. De informatie die besproken wordt blijft vertrouwelijk voor derden.

Rol van slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, (verkeers-)ongeluk of ramp. Bent u slachtoffer, getuige of nabestaande? Zij ondersteunen u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Deze hulp is altijd gratis en in de buurt.

Rol van mediator 

Bij meningsverschillen in conflictsituaties (privé, zakelijk, arbeid) is de rechter is een optie. Een alternatieve manier om conflicten op te lossen is bemiddeling/mediation via een mediator. Deze neutrale derde partij, de mediator, faciliteert een gesprek tussen de conflictpartijen. Wanneer de mediationgesprekken tot een voor de partijen bevredigend eindresultaat hebben gevoerd, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Behandeling door psycholoog

De psycholoog komt als behandelaar vaak in aanraking met traumatische gebeurtenissen bij cliënten. Individuele cliënten kunnen daarbij zeer verschillen. Is er sprake van comorbiditeit, zijn er al andere psychische of lichamelijke klachten, is er sprake van een goede thuissituatie of mantelzorg? De psycholoog behandelt ook mensen die agressief gedrag vertonen. Dit kan ontstaan zijn in de jeugd. Het kan ook zijn dat deze mensen onvoldoende vaardigheden hebben om zich op een andere manier te uiten.

De relatie tussen werkgever en werknemer speelt bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen of het aanpakken van agressief gedrag een rol. In veel gevallen is de huisarts of de bedrijfsarts de verwijzer. In Nederland is doorgaans sprake van:

  • kortdurende psychologische hulp (EPZ, Eerstelijns Psychologische Zorg)
    vergoed in de basisverzekering, wachttijd : twee weken. Zie www.LVE.nl
  • Intensieve psychologische hulp (DBC, Diagnose Behandel Combinatie)
    grotendeels vergoed door uw verzekering, wachttijd 2-3 maanden.

Voor kosten en eigen risico zie informatie zorgverzekering van de rijksoverheid